Насловна » Документи

Документи

Закон о буџетском систему

 Преузмите документ Закон о буџетском систему

Закони о буџету Републике Србије

 Преузмите документ Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину

 Преузмите документ Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину

 Преузмите документ Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину

 Преузмите документ Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину

Фискалне стратегије

 Преузмите документ Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину

 Преузмите документ Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину

 Преузмите документ Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину

Општа акта

 Преузмите документ Одлука о образовању и раду Стручних служби Фискалног савета

 Преузмите документ Пословник о раду Фискалног савета

 Преузмите документ Правилник о попуњавању радних места у Стручним службама Фискалног савета

 Преузмите документ Пословник о раду жалбене комисије Фискалног савета

 Преузмите документ Правилник о јавним набавкама у Фискалном савету

 Преузмите документ Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Фискалном савету

 Врх стране
 Оцене и мишљења  Месечни извештаји  Истраживачки радови  Анализе,ставови и предлози  Информацијe од јавног значаја  Заштита података о личности