Насловна страна

Актуелно

Мишљење на Фискалну стратегију за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину

15. децембар 2017.

Фискалном стратегијом планира се низак фискални дефицит од 0,5% БДП-а у средњем, али и дугом року и последично постепено смањење јавног дуга – што је добро. Међутим, Фискална стратегија и поред тога није довољно добар план за вођење јавних финансија у средњем року јер: 1) није приказан конкретан план Владе за излазак из привремених, „кризних“ мера ... детаљније

This is an example of a HTML caption with a link.

Оцена Предлога закона о буџету за 2018. годину

8. децембар 2017.

Буџетом за 2018. планирано је да дефицит Републике износи 28 млрд динара и то уједно представља и највећи део дефицита опште државе који је планиран на нивоу од 32 млрд динара. Оцене Фискалног савета које се односе на најшире карактеристике буџета углавном су повољне. Прво, одабран је добар фискални циљ (величина дефицита), будући да у 2018. омогућава смањење учешће ... детаљније

Фискална кретања у 2017. години и препоруке за 2018. годину

29. септембар 2017.

У 2017. години достигнути су најважнији квантитативни циљеви фискалне консолидације. Први пут још од 2005. оствариће се фискални суфицит, а јавни дуг ће, након десет година, поново имати осетан пад. Ово уравнотежење фискалних токова отклонило је непосредну опасност избијања кризе јавног дуга и допринело макроекономској стабилизацији ... детаљније

Локалне јавне финансије: Проблеми, ризици и препоруке

27. јун 2017.

Фискални проблеми локалне самоуправе угрожавају јавне финансије земље, али такође коче и привредни раст и смањују квалитет живота грађана Србије. Буџети великог броја градова и општина су неодрживи, а пословање већине локалних јавних предузећа и других установа у надлежности локала (нпр. апотека) јесте неуспешно. Заједно са својим ... детаљније

 Информатор о раду  Јавне набавке  Јавни конкурси

 Врх стране
 Оцене и мишљења  Месечни извештаји  Истраживачки радови  Анализе,ставови и предлози  Информацијe од јавног значаја