Насловна страна

Актуелно

Фискална и економска кретања у 2018. и стратешке препоруке за буџет 2019. године

9. октобар 2018. године

Буџет за 2019. годину би требало да системски уреди јавне финансије, побољша њихову структуру и пружи подршку динамичнијем привредном расту. Наиме, захваљујући мерама Владе и неким повољним спољним околностима фискална консолидација је током претходне четири године успешно окончана - од фискалног дефицита који је у 2014. износио 2,2 млрд евра дошло се до суфицита у 2017. и ... детаљније

This is an example of a HTML caption with a link.

Оцена Предлога закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању

20. септембар 2018. године

Фискални савет негативно оцењује предложене законске измене којима се, поред укидања закона о привременом смањењу пензија, укида и формула за усклађивање пензија и Влади даје дискрециона могућност да исплаћује „новчано увећање“ уз пензију. Предлог да се укине формула за усклађивање пензија би угрозила предвидљивост која карактерише европске пензијске системе, чиме би се ... детаљније

Инвестиције у заштиту животне средине: друштвени и фискални приоритет

26. јун 2018. године

Србија је тренутно међу еколошки најзагађенијим земљама у Европи – што угрожава здравље становништва, скраћује просечан животни век, погоршава квалитет живота и утиче на неравномеран регионални развој. Фискални савет оцењује да би јавне финансије морале одмах да се суоче са овим проблемом, односно да би буџет за 2019. требало да ... детаљније

Зараде у државном сектору: стање и смернице за реформу

1. јун 2018. године

Србији је неопходна свеобухватна реформа система зарада и запослености у општој држави и у овој студији Фискални савет даје основне смернице и препоруке за њено спровођење. Уређен систем зарада и адекватан број стручних запослених представљају темељ фискалне одрживости и уопште модерне и ефикасне државе, што је Влада препознала ... детаљније

 Информатор о раду  Јавне набавке  Јавни конкурси
 Врх стране
 Оцене и мишљења  Месечни извештаји  Истраживачки радови  Анализе,ставови и предлози  Информацијe од јавног значаја